Asbestipurkua luotettavasti vuosikymmenien kokemuksella

Suomen Asbestitekniikka Oy on yksi Suomen suurimmista asbestipurkutyön ammattilaisista. Yritys toteuttaa asbestisaneerauksia vuosittain sadoissa kohteissa, ja sillä on ollut asbestipurkutyölupa voimassa keskeytyksettä jo vuodesta 1992 lähtien. Laajaan asiakaskuntaan kuuluvat mm. vahinkosaneerausyritykset, huoneistoremontteja (mm. keittiö- ja kylpyhuoneremontteja) tekevät yritykset, LVI-alan yritykset, rakennus- ja saneerausliikkeet, isännöinti- ja kiinteistönhuoltoliikkeet, julkinen sektori sekä yksityishenkilöt.

Asbestisaneerauksella tarkoitetaan kohteessa olevan asbestin hallittua purkamista ja talteenottoa siten, että purkutyöstä ei aiheudu ongelmia ympäristölle. Pääasiallisesti asbestipurku tehdään osastointimenetelmällä, jossa asbestipitoisia materiaaleja sisältävä tila erotetaan muusta ympäristöstä alipaineistamalla. Lisäksi tilan kiintokalusteet ja koneet suojataan muoveilla sekä ilmanvaihtoventtiilit ja ikkunoiden raot teipataan kiinni. Kulku osastoon järjestetään kolmiosaisen sulkutunnelin kautta. Suomen Asbestitekniikka on patentoinut uudelleenkäytettävän sulkutunnelin, joka on kertakäyttöistä parempi ratkaisu myös ympäristön kannalta, koska turhaa muovijätettä ei synny.
Kun vanhaan rakennukseen suunnitellaan korjausrakentamista tai purkua, purettavien materiaalien asbestipitoisuus on aina selvitettävä asbestikartoituksessa. Suunnitelmat asbestin poistamiseksi tai vaarattomaksi tekemiseksi laaditaan sertifioidun asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan (AHA-asiantuntija) laatiman asbestikartoituksen perusteella. Tutkittavista materiaaleista otetaan näytteet, joista tehdään laboratoriossa asbestianalyysi. Suomen Asbestitekniikka käyttää asbestikartoituksen ja asbestianalyysin tekemisessä vain sertifioituja AHA-kartoittajia ja akkreditoituja laboratorioita.